Pazar Günleri Açığız.                                                                              Endoskopik Görüntüleme Hizmetine Başladık.                                                                              Ekokardiyografi Hizmete Girmiştir.                                                                              Yeni Tanıtım Filmimiz Yayınlandı                                                                             

LaboratuvarLaboratuvar


Laboratuvar

Hemogram, tam kan sayımı demektir. Kanda yer alan lökosit ( Beyaz küre/ akyuvar) , eritrosit ( kırmızı küre/ alyuvar) , hemoglobin, hematokrit, trombosit gibi kan hücre elemanlarının sayılarını ve oranlarını veren testler bütündür.Bu sayede hastalığın viral , bakteriyel gibi sınıflandırılması yapılabilir. Kansızlık tabloları ortaya konulabilir.

 

Kan frotisi gerek görülmesi durumunda manuel olarak mikroskopta kanın incelenmesine yarayan yöntemdir. Kliniğimizde gerekli durumlarda rutinde uygulanan bu yöntemle özellikle kan parazitlerinin teşhisi daha güvenilir ve net olarak yapılabilmektedir.

 

                Biyokimya

Biyokimyasal analizler; iç organların enzimlerinin düzeylerini ölçerek hasarlarının yetmezlik/yetersizliklerinin ortaya konulması için uygulanan kan analizi yöntemlerindendir.Bu sayede örneğin böbrek yetmezlikleri karaciğer yetmezlikleri tarzı hastalıkların teşhisleri konulabilmektedir.

               

Koagülasyon testleri

Özel test gruplarından olan bu testler de pıhtılaşma bozuklukları, halk arasında pıhtı atması olarak bilinen embolinin teşhisi , kalp glikozitlerinin ölçümü gibi testleri de yapabilen cihazımız kendi bünyemizde mevcut olup , emboli gibi kritik hastalıkların teşhisi için bizlere pratiklik kazandırmaktadır.

 

                Alerji testleri

Son dönemlere kadar alerji testleri uygulanması çok zor ve maliyetli testler iken hekimlerimizin uzun uğraşları sonucu getirttirdikleri bir ölçüm yöntemi sayesinde kedi ve köpeklerde alerjenlerin tespiti bizim için çok kolaylaşmış ve maliyeti düşürülmüştür.

 

Not:İlk aşamada çevresel alerjen etkenlerden 20 si için geliştirilen yöntem ilerleyen aşamada gıda vb alerjenler içinde geliştirilecektir.